Regler

All byggnation som kräver tillstånd skall ansökas och godkännas innan bygget får påbörjas. Kontakta styrelsen på info@angstuganskoloni.se