Regler

Stadgar - Ordningsrgler och byggnadsregler

Stadgar


Ordningsregler


Nybyggnation - att tänka på


Byggansökan


Regler, bygg mm


OBS styrelsen beviljar tillsvidare inte bygglov för nybyggnation av stugor och redskapsförråd.