Områdesskötsel

Trädvård

Det är Nyköpings Kommuns direktiv som gäller för den allmänna skötseln av vårt område. Det gäller bl.a träd både inom området och närliggande. Efter besiktningen som kommunen gjorde i januari 2021 ang riskträd och vår förfrågan om tillstånd att ta ned vissa träd fick vi dokument som visar vad som gäller.


Skötselåtgärder PDF


Karta PDF

Trädvård

Det är Nyköpings Kommuns direktiv som gäller för den allmänna skötseln av vårt område. Det gäller bl.a träd både inom området och närliggande. Efter besiktningen som kommunen gjorde i januari 2021 ang riskträd och vår förfrågan om tillstånd att ta ned vissa träd fick vi dokument som visar vad som gäller.


Skötselåtgärder PDF


Karta PDF