Områdesskötsel

Allmän skötsel av koloniområdet


Den lilla ängsmarken vid bruna lagets område och som anlades 2020 har nu slagits och hässjats på traditionellt vis. Vi hade hjälp av Robin Pettersson som visade hur man använder en lie.

Trädvård

Det är Nyköpings Kommuns direktiv som gäller för den allmänna skötseln av vårt område. Det gäller bl.a träd både inom området och närliggande. Efter besiktningen som kommunen gjorde i januari 2021 ang riskträd och vår förfrågan om tillstånd att ta ned vissa träd fick vi dokument som visar vad som gäller.


Skötselåtgärder PDF


Karta PDF