Historik

Koloniträdgårdarna Ängstugan - historik

1946 grundades Koloniträdgårdarna Ängstugan. Då fanns koloniträdgårdar vid Hållet, Högbrunn,

Isaksdal, Rosenkälla, Anderslund och Ängstugan. De styrdes gemensamt av

Föreningen Nyköpings Koloniträdgårdar, i dagligt tal kallat CO.


1952 bildades Ängstugans första styrelse och den 1 april beslutades att ansluta föreningen till

Svenska förbundet för Koloniträdgårdar, vilket gäller än idag.


1955 uppfördes en liten dansbana vid flaggstångsplanen.

Den erbjöd kolonisterna en svängom vid midsommar.


1956 grundlades den nuvarande dansbanan,

vars utbyggnad och förbättring skedde i olika etapper.


På 50-talet tillkom även brännplatsen och förrådet på Förrådsvägen, nuvarande Föreningsvägen.

Den 1 september 1957 bildades den första Damsektionen inom föreningen.


Från 1964 utarrenderades av kommunen området nedanför Pumphusvägen med längsgående

vägarna Jasmin- och Björkvägen, nuvarande Ängsullstigen.


Åren 1966-1967 utökades området ytterligare nedanför Tjuvholmsvägen; Vallmovägen,

Pionvägen, Lupinvägen, Violvägen och Näktergalsvägen.


1985 byggdes vattentoaletterna intill förrådet och i början på 1990-talet byggdes det

ytterligare till med dusch och styrelserum.


2005 avvecklades bränntippen. Kommunen godkänner nu också att stugor

får byggas på mindre lotter och detaljplanen ändras.


2006 byts cirkulationspumparna ut för vårt sjövatten.


2008 tas den gemensamma komposten bort.

Var och en får sedan dess ansvara för sin egen kompost.


2010 beslutade årsmötet om en tillbyggnad av föreningshuset med en samlingssal och en altan.

Verkstaden ska rustas upp och ett nytt litet förråd ska iordningsställas.

Våren 2010 började Ängstugans hemsida att fungera.


2011 är föreningshuset klart med tillhörande altan och förråd.


2012 är lekplatsen upprustad med kulle, stor sandlåda, sittplats och växter.

En ny inhägnad plats för våra hushållssopor är inrättad invid förrådshuset på Ängsullstigen.

Nästan alla bygglotter är nu bebyggda och en kölista upprättas för intresserade personer.


(Utdrag från Lennart Anderssons berättelse från 1987 och Walter Seiboths tal 1996,

samt uppgifter från gamla kolonister och nyare styrelseprotokoll. Sammanställt av L Forsberg.)


2014  Anslöts avloppet till kommunens avloppsnät.