Köp/sälj

Vid överlåtelser gäller:

•Kontakta styrelsen innan försäljning av stuga.


•Ny odlare skall godkännas av föreningen innan köpet görs upp.


•Inspektion av lotten görs i samband med överlåtelsen. Bl.a tittar vi på om det finns parkslide. I.s.f skall köpare informeras om vad detta innebär.


•Enligt kommunens krav måste medlem i föreningen vara mantalskriven i Nyköping/ Oxelösund.


•Skötsel och odlingskrav gäller enligt föreningens regler och stadgar.

--------------------------------------------------------------------------


 Kolonilott till salu 
Kontakta Edina på tel 0733863383 för mer information

Söker du stuga eller lott?

Bästa sättet är att besöka området och titta på anslagstavlorna. Vissa sätter endast upp en "Till Salu-skylt" vid sin lott.Här kan du annonsera köp och sälj av kolonistuga/lott, redskap eller annat som hör till odling.

Kontakta webb-redaktören

 

webbmaster@angstuganskoloni.se