Städning

Städning  vår/sommar 2020


P.g.a förhållandena som råder anpassas städdagarna efter lagets och medlemmarnas förmåga.

Många sysslor kan utföras enskilt och på annan tid. Hör med din kvartersvärd vad som gäller.


Planerade städdagar:

Röda laget träffas lörd 9 maj kl 10

Gröna laget träffas sönd 10 maj kl 10 vid dansbanan

Lila laget har satt upp anslag med uppgifter som kan utföras enskilt, hör med kvartersvärdarna.

Orange lager träffas sönd 10 maj kl 10 vid flaggstången

Bruna laget träffas sönd 3 maj kl 11 men du kan kratta och lägga på Roffes släpkärra veckan innan

Rosa laget träffas sönd 17 maj kl 10 vid parkeringen, medtag kratta


Bruna laget vårstädar med mörka moln på himlen. Nya hjulhackan invigd.

Rosa laget pausar lite efter dikesrensningen

Bruna laget Höststädning 2019

Rosa laget  Höststädning 2019.
Rensning av p-platsen och stor koncentration vid reparation/bygge av plank vid sopområdet.

Det är obligatoriskt att delta på städdagarna både vår och höst men denna vår måste vi ta hänsyn till smittorisken.


Hör med din kvarters-värd vad du kan hjälpa till med.


•Blankett för utlägg PDF

•Blankett för arbets-
  ersättning PDF