Styrelse

Koloniträdgårdarna Ängstugan, styrelse 2022

Ordförande

Bengt Florin

Lott 19/ 211

073-034 47 10


ordf@angstuganskoloni.se

Medlemsfrågor och övrigt

Kassör, extern

Ulrica Gustafsson

Lott 388

072-521 04 75

kassor@angstuganskoloni.se

Sekreterare

Monica Jansson

Lott 254

070-590 19 00


sekr@angstuganskoloni.se


Byggansvarig

Einar Persson

Lott 395

072-731 01 24

bygg@angstuganskoloni.se


Byggfrågor, ansökan

Vice Ordf/info

Örjan Blomberg

Lott 203

070-680 37 22

webbmaster@angstuganskoloni.se

Hemsidan

Ledamot

Margareta Eklund

Lott 366

070-552 44 44Medlemsregister

Ersättare

Åsa Vigström

Lott 308
Ersättare

Vakant
Valberedning

Vakant

Valberedning

Peter Karlsson

Lott 333

                                   Sidan uppdaterad 20220522