Styrelse

Koloniträdgårdarna Ängstugan, styrelse 2021/22

Ordförande

Bengt Florin

Lott 19/ 211

073-034 47 10


ordf@angstuganskoloni.se

Medlemsfrågor och övrigt

Kassör, extern

Ulrica Gustafsson

Lott 388

072-521 04 75

kassor@angstuganskoloni.se

Sekreterare

Monica Jansson

Lott 254

070-590 19 00


sekr@angstuganskoloni.se


Byggansvarig

Lars Karlsson

Lott 18/190

070-552 43 98


bygg@angstuganskoloni.se


Byggfrågor, ansökan

Information

Ann Cavrell Nyström

Lott 369

070-735 19 70

webbmaster@angstuganskoloni.se

Hemsidan

Ledamot

Margareta Eklund

Lott 366

070-552 44 44Medlemsregister

Ledamot

Örjan Blomberg

Lott 203

070-680 37 22
Ersättare

Selman Gündüz

Lott 213
Ersättare

Ingrid Lorant

Lott 40/243
Valberedning

Lena Forsberg

Lott 323
Valberedning

Peter Karlsson

Lott 333

                                   Sidan uppdaterad 20210425