Styrelse

Koloniträdgårdarna Ängstugan, styrelse 2020

Ordförande

Bengt Florin

Lott 19/ 211

070-625 01 00

ordf@angstuganskoloni.se

Medlemsfrågor och övrigt

Kassör

Ulrica Gustafsson

Lott 388

072-521 04 75

kassor@angstuganskoloni.se

Ekonomi och bokföring

Sekreterare

Monika Fredriksson

Lott 305

072-968 69 33

sekr@angstuganskoloni.se


Byggansvarig

Lars Karlsson

Lott 18/190

070-552 43 98


bygg@angstuganskoloni.se


Byggfrågor, ansökan

Information

Ann Cavrell Nyström

Lott 369

070-735 19 70

webbmaster@angstuganskoloni.se

Hemsida, medl.register

Ledamot

Monica Jansson

Lott 254

070-590 19 00Ersättare

Selman Gündüz

Lott 213
Ersättare

Ingrid Lorant

Lott 40/243
Valberedning

Lena Forsberg

Lott 323
Valberedning

Peter Karlsson

Lott 333

                                   Sidan uppdaterad 20200720