Styrelse

Koloniträdgårdarna Ängstugan, styrelse 2024

Ordförande

Bengt Florin

Lott 19/ 211

073-034 47 10


ordf@angstuganskoloni.se

Medlemsfrågor och övrigt

Kassör

Carina Karlsson

Lott 342

070-213 82 75

kassor@angstuganskoloni.se

Sekreterare

Monica Jansson

Lott 254

070-590 19 00


sekr@angstuganskoloni.se


Byggansvarig

Einar Persson

Lott 395

072-731 01 24

bygg@angstuganskoloni.se


Byggfrågor, ansökan

Vice Ordf/info

Örjan Blomberg

Lott 203

070-680 37 22

webbmaster@angstuganskoloni.se

Hemsidan

Ledamot

Margareta Eklund

Lott 366

070-552 44 44Medlemsregister

Ersättare

Marinus Mann

Lott 3/105

076-838 52 00


Ersättare

Elena Petrushina

Lott 320

073-366 28 53
Valberedning

Cecilia Moore 

Lott 389

076-340 25 07
Valberedning

Peter Karlsson

Lott 333

070-310 89 42
                                   Sidan uppdaterad 230326