Start

Ändringar i stadgar och ordningsregler


På årsmötet i Mars så togs beslut om att ändra i stadgar och ordningsregler. I korthet så innebär ändringarna att:


  • Styrelsen ges möjlighet att döma ut vite vid upprepade brott mot ordningsreglerna. 


  • Inträdesavgiften till föreningen höjs till 500 kr. 


  • Gångar som är smalare än dagens regler föreskriver ska åtgärdas inom rimlig tid efter överlåtelse. 


  • Ändrade tider för användning av motorredskap på helger.


Protokollet från årsmötet hittar ni här>>

Uppdaterade stadgar och ordningsregler hittar ni här >>


AKTUELLT

---------------------------------------

Förändringar i styrelsen

Lars Karlsson har valt att lämna styrelsen och posten som byggansvarig. Ett stort tack till Lars som har bidragit med engagemang, kunskap och ett glatt humör. Posten som byggansvarig tas över av Einar Persson som kliver upp från sin post som suppleant och blir adjungerad stryrelseledamot och byggansvarig.

----------------------------------------------

Hjärtstartare finns på stora wc i föreningshuset

----------------------------------------------

All medlemsinformation finns här på hemsidan och i viss mån på anslagstavlan vid föreningshuset.
Övriga anslagstavlor är till för medlemmarna.

----------------------------------------------

Kommunens direktiv för områdesskötsel >>

----------------------------------------------

För tidsbokning av kontraktskrivning och övriga frågor, använd gärna mail: info@angstuganskoloni.se eller se tel.nr på sidan kontakt/styrelsen

-----------------------------------------------

Skall du bygga något på tomten måste du följa föreningens regler, se medlemssidan

Byggregler och anvisningar

------------------------------------------------

Växter som hotar vår natur, artikel i sn 6 maj

------------------------------------------------


Facebook logo

Facebook
Ansvarig för fb-sidan är
Christina Södling