Start

Välkommen till Koloniträdgårdarna Ängstugan


Vår biodlare kommer att sätta upp ytterligare 2 kupor vid fältet mot Labro, tack säger vi till alla flitiga bin som pollinerar våra växter.

Har du plantor som skall delas och kanske för mycket av det frösådda? Annonsera på vår sida Köp/Sälj, kontakta isf ann@andesign.nu.Styrelsen kommer att jobba aktivt med bekämpning av parkslide och nu är den på väg upp med sina röda knoppar. Håll utkik och meddela styrelsen om du har parksliden på din lott eller om du sett den någon annanstans. Vi måste tillsammans bekämpa denna invasiva växt som är mycket svår att bli av med.
Det finns mycket information om parksliden på nätet och vi återkommer med information om vad som gäller för vårt koloniområde.

AKTUELLT

----------------------------------------------

Grävningsarbeten för fiberkabel till masten på berget ovanför vårt område pågår. Lekplansvägen kommer att grävas v20 och blir klart senast under v21. Del av Skogspromenaden mot Lekplansv. skall också grävas.

----------------------------------------------

Sjövattnet sätts på vecka 19

----------------------------------------------

Kommunens direktiv för områdesskötsel >>

----------------------------------------------
F.n. är det lång kö till våra odlingslotter.

----------------------------------------------

För bokning av tid för kontraktskrivning och övriga frågor, använd gärna mail: info@angstuganskoloni.se eller se telefonnummer på sidan kontakt/styrelsen

-----------------------------------------------

Skall du bygga något på tomten måste du följa föreningens regler, se medlemssidan

Byggregler och anvisningar

------------------------------------------------

Växter som hotar vår natur, artikel i sn 6 maj

------------------------------------------------


Facebook logo

Facebook
Ansvarig Christina Södling