Start

Knytis på dansbanan med musikunderhållning


Tack kära trivselgrupp för en trevligt anordnad fest på dansbanan. Sommar, sol, musik och sång.
Fler bilder finns på sidan "Aktiviteter"


Nästa knytis blir den 21 augusti, läs mer >>

AKTUELLT

----------------------------------------------

Sommarmöte lörd 28 aug kl 10, dansbanan

----------------------------------------------

Sandlådan görs om. Som medlem kan du hämta sand till din lott.

----------------------------------------------

Hjärtstartare finns på stora wc i föreningshuset

----------------------------------------------

All medlemsinformation finns här på hemsidan och i viss mån på anslagstavlan vid föreningshuset.
Övriga anslagstavlor är till för medlemmarna.

----------------------------------------------

Nyhetsbrev är utskickat per mail, PDF
För den som inte har mail finns utprintade ex i medlemsbrevlådan i skottkärreförrådet.

----------------------------------------------

Vattenanalys taget 210511 Låg salthalt >>

----------------------------------------------

Kommunens direktiv för områdesskötsel >>

----------------------------------------------

För tidsbokning av kontraktskrivning och övriga frågor, använd gärna mail: info@angstuganskoloni.se eller se tel.nr på sidan kontakt/styrelsen

-----------------------------------------------

Skall du bygga något på tomten måste du följa föreningens regler, se medlemssidan

Byggregler och anvisningar

------------------------------------------------

Växter som hotar vår natur, artikel i sn 6 maj

------------------------------------------------


Facebook logo

Facebook
Ansvarig för fb-sidan är
Christina Södling