Medlem

Medlemsinformation


Varje år görs inspektioner av lotterna

Någon/några från styrelsen går runt i området och tittar på det allmänna intrycket, ogräsfria gångar runt lotten, hur mycket odlingar det finns, placering av träd, att de inte står för nära tomtgränsen, att det finns en synlig skylt med lottens nummer, att byggnationer överensstämmer med bygglov och våra regler mm.

----------------------------------------------------------------------------------------

Att köpa/sälja kolonistuga

Innan köp/försäljning av en kolonistuga skall styrelsen kontaktas. Föreningen skall godkänna köparen som medlem där kravet bl.a är att man skall vara skriven i Nyköping/Oxelösund. Boka möte med styrelsen för kontraktskrivning. Behöver du hjälp med att skriva köpekontrakt kan du få det på föreningens expedition i föreningshuset. I samband med överlåtelsen görs en granskning för att tillse att föreningens stadgar och regler följs samt se om det finns parkslide.

----------------------------------------------------------------------------------------

Expeditionen i föreningshuset har inga särskilda öppettider.

För kontraktskrivning och övriga frågor bokar du tid, använd gärna mail: info@angstuganskoloni.se eller se telefonnummer på sidan kontakt/styrelsen.

----------------------------------------------------------------------------------------

Föreningslokalen

Medlemmar kan boka föreningslokalen både för privat användning och vid aktiviteter inom föreningen. Kontakta någon av stugvärdarna för bokning.

Eva Lundin 073-629 87 15, Camilla Johansson 070-416 66 08

Vid privat användning utgår en kostnad på 200 kr

Bokade dagar 2024:

2024-05-09

2024-06-16


----------------------------------------------------------------------------------------

Dansbanan

Ansvarig för uthyrning och övriga aktiviteter på Dansbanan:

Rolf Eriksson, Skogsvägen 56, tel 0155-216 534, mobil 070-381 76 81

Kostnad 500 kr per tillfälle. I mån av tillgång kan enstaka timmar bokas för 100 kr per timme. Endats för uthyrning till medlemmar.


Bokade dagar 2024:Hyresavtal dansbanan för utskrift >>

----------------------------------------------------------------------------------------

Allmän info om koloniföreningen:

 • Området har drygt 200 kolonilotter.
 • Föreningshus finns centralt i området med samlingssal, pentry, expedition, hygienutrymmen och verkstad.
 • Det finns ett flertal kranar med kommunalt dricksvatten på området.
  OBS! Det är inte tillåtet att ansluta slang till dricksvattenuttagen.
 • Sjövattenkranar för bevattning av odlingar finns nära lotterna.
 • Vattnet sätts normalt på första veckan i maj och stängs av första veckan i oktober. 
 • Vattentoaletter finns på fyra ställen på området.
 • Kompostering sköts på egen lott.
 • Soptunnor för hushållssopor finns vid parkeringsplatsen vid Tjuvholmsvägen. INGET ANNAT FÅR SLÄNGAS!
  OBS! Det är absolut inte tillåtet att lämna grovsopor, dessa skall lämnas på kommunens återvinningscentral Björshult. Trädgårdsavfall kan lämnas på Rosvalla trädgårdstipp. Vi rekommenderar alla att ha egen kompost.
Medlemsutskick juni 2021 - PDF

Medlemsutskick december 2020 - PDF

Medlemsutskick augusti 2020 - PDF

Vårbrev april 2020 - PDF

Medlemsutskick december 2019 PDF

-----------------------------------------

Ordningsregler 


Nybyggnation - att tänka på


Byggansökan


Bestämmelser, bygg mm


Parkslide 


--------------------------------------------------

VATTEN


Vattenanalys 230614

Vattenanalys 210908

Vattenanalys 210511

Vattenanalys 200605

Vattenanalys 190521
Vattenanalys 180618

--------------------------------------------------

Vattenrapporter sjövatten 2018

Bilaga 1 - Prov bakterier mm

Bilaga 2 - Saltprov tappkran

Bilaga 3 - Prov Pb, As, tappkran

Bilaga 4 - Analys kommunalt vatten

Bilaga 4.2 - Analys 2  -"-

Bilaga 5 - Hygien/bevattningsvatten

Bilaga 6 - Bevattning grönsaksodling

-------------------------------------------------