Medlem

Medlemsinformation

Sommarmöte lörd 28 aug kl 10 vid dansbanan

---------------------------------------------------------------------------------------

Varje år görs inspektioner av lotterna

Någon/några från styrelsen går runt i området och tittar på det allmänna intrycket, ogräsfria gångar runt lotten, hur mycket odlingar det finns, placering av träd, att de inte står för nära tomtgränsen, att det finns en synlig skylt med lottens nummer, att byggnationer överensstämmer med bygglov och våra regler mm. Checklista PDF

----------------------------------------------------------------------------------------

Att köpa/sälja kolonistuga

Innan köp/försäljning av en kolonistuga skall styrelsen kontaktas. Föreningen skall godkänna köparen som medlem där kravet bl.a är att man skall vara skriven i Nyköping/Oxelösund. Boka möte med styrelsen för kontraktskrivning. Behöver du hjälp med att skriva köpekontrakt kan du få det på föreningens expedition i föreningshuset. I samband med överlåtelsen görs en granskning för att tillse att föreningens stadgar och regler följs samt se om det finns parkslide.

----------------------------------------------------------------------------------------

Expeditionen i föreningshuset har inga särskilda öppettider.

För kontraktskrivning och övriga frågor bokar du tid, använd gärna mail: info@angstuganskoloni.se eller se telefonnummer på sidan kontakt/styrelsen.

----------------------------------------------------------------------------------------

Föreningslokalen

Medlemmar kan boka föreningslokalen både för privat användning och vid aktiviteter inom föreningen. Kontakta någon av stugvärdarna för bokning.

Eva Lundin 073-629 87 15, Camilla Engvall 070-416 66 08

Bokade dagar 2021: 27/4, 9/5, 17/5, 30/6, 5/8, 25/8, 17/9, 25/9, 30/10

----------------------------------------------------------------------------------------

Dansbanan

Ansvarig för uthyrning och övriga aktiviteter på Dansbanan Sommaren 2021 är

Rolf Eriksson, Skogsvägen 56, tel 0155-216 534, mobil 070-381 76 81

Bokade dagar 2021: 20/8, 21/8, 24/8. 28/8, 29/8

----------------------------------------------------------------------------------------

Allmän info om koloniföreningen:

 • Området har runt 200 kolonilotter.
 • Föreningshus finns centralt i området med samlingssal, pentry, expedition, hygienutrymmen och verkstad.
 • Det finns ett flertal kranar med kommunalt dricksvatten på området.
  OBS! Det är inte tillåtet att ansluta slang till dricksvattenuttagen.
 • Sjövattenkranar för bevattning av odlingar finns nära lotterna.
 • Vattnet sätts på första veckan i maj och stängs av första veckan i oktober. 
 • Vattentoaletter finns på fyra ställen på området.
 • Kompostering sköts på egen lott.
 • Soptunnor för hushållssopor finns vid parkeringsplatsen vid Tjuvholmsvägen. INGET ANNAT FÅR SLÄNGAS!
  OBS! Det är absolut inte tillåtet att lämna grovsopor, dessa skall lämnas på kommunens återvinningscentral Björshult liksom trädgårdsavfall om du inte själv har kompost.
Medlemsutskick juni 2021 - PDF

Medlemsutskick december 2020 - PDF

Medlemsutskick augusti 2020 - PDF

Vårbrev april 2020 - viktig info! PDF

Medlemsutskick december 2019 PDF

-----------------------------------------

Ordningsregler  PDF


Nybyggnation - att tänka på


Byggansökan


Bestämmelser, bygg mm


--------------------------------------------------

VATTEN
Vattenanalys 210511 PDF

Vattenanalys 200605 PDF

Vattenanalys sjövatten 20190521
Vattenprov 180618 - PDF

--------------------------------------------------

Vattenrapporter sjövatten 2018

Bilaga 1 - Prov bakterier mm

Bilaga 2 - Saltprov tappkran

Bilaga 3 - Prov Pb, As, tappkran

Bilaga 4 - Analys kommunalt vatten

Bilaga 4.2 - Analys 2  -"-

Bilaga 5 - Hygien/bevattningsvatten

Bilaga 6 - Bevattning grönsaksodling

-------------------------------------------------