Start

Välkommen till Koloniträdgårdarna Ängstugan!


Det blev ett annorlunda årsmöte, i två delar och med skriftliga svar på dagordningens frågor. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och alla val kunde genomföras och styrelsen är nu fulltalig med sex ordinarie ledamöter och två ersättare.
Protokollet som kommer senare redovisar alla detaljer.

................................................................................................


Medlemskort för 2020 finns att hämta i föreningshusets wc/dusch-utrymme.


Expeditionen i föreningshuset är sommarstängt:

För kontraktskrivning och övriga frågor bokar du tid, använd gärna mail: info@angstuganskoloni.se eller se telefonnummer på sidan kontakt/styrelsen.


Bevattninngsförbud
From 15 juni gäller bevattningsförbud i Nyköping. Det gäller i första hand förbud mot att fylla pooler och vattna gräsmattor. Mindre bevattning i trädgården är tillåtet, dock inte med slang eller spridare.


Eldningsförbud
För grillning är det inte tillåtet att använda engångsgrill eller grill med korta ben. Eldning med annat än kol/bricketter är inte tillåtet.


Vi har nu bikupor på Ängstugan som förhoppningsvis hjälper oss med pollineringen. Bidra gärna själv med växter som både humlor, bin och fjärilar tycker om.


AKTUELLT


Sjövattnet Båda distributionspumparna är nu igång för att vi skall få en högre total kapacitet och jämnare tryck. [200627]

----------------------------------------------

Start för utbyte av dricksvattenkranar
Du som har indraget dricksvatten på din lott och inte har en kran med back/vacumventil kommer att få kranen utbytt. Se tidigare info i vårbrevet (se medlemssidan). Vi börjar med de lotter som berörs på Ängsullstigen och Jasminvägen. Utsedda personer kommer gå in på lotten och utföra arbetet även om ingen är där.

-----------------------------------------------

Vattenrapport 200605 PDF

------------------------------------------------

Vattenrapporter 2019 - se medlemssidan

------------------------------------------------

Skall du bygga något på tomten måste du följa föreningens regler, se medlemssidan

Byggregler och anvisningar

------------------------------------------------

Checklista
En sammanfattning med vad du som odlare skall tänka på
-PDF. Se också våra regler och stadgar på medlemssidan.

------------------------------------------------

Växter som hotar vår natur, artikel i sn 6 maj

------------------------------------------------