Medlem

Medlemsinformation

Varje år görs inspektioner av lotterna

Någon/några från styrelsen tillsammans med kvartersombud går runt i området och tittar på det allmänna intrycket, ogräsfria gångar runt lotten, hur mycket ätabara odlingar det finns, placering av träd som ej får stå för nära tomtgränsen, att byggnationer överensstämmer med bygglov och våra regler mm. Hör med ditt kvartersombud när inspektionen sker i just ditt område.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sommarmötet 16 juni samlade 112 deltagare varav 90 röstberättigade.

Solen sken och trivselgruppen ordnade gott fika under tiden många funderade på frågorna i Quis´en. Av 36 inlämnade svar fanns en vinnare med 10 rätt av 12 möjliga och priset var ett presentkort på VÄXT & TRÄDGÅRD, värt 200 kr. 3 st med 9 rätt fick också priser liksom 4 st med 8 rätt. Rätt svar på frågetävlingen (PDF)

Protokoll från extrastämman - (PDF)

Sommarbrev/Information 20180615

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Att köpa/sälja kolonistuga

Innan köp/försäljning av en kolonistuga skall föreningen godkänna den nya kolonisten som medlem. Tag kontakt med styrelsen innan kontraktskrivning. Behöver ni hjälp med att skriva kontrakt kan du få det på föreningens expedition i föreningshuset.

 

Expeditionen i föreningshuset är öppen sommartid

Övrig tid; för byggfrågor och arredekontrakt, kontakta Carina Ståhlberg, 070-575 65 00 eller Bengt Florin 070-625 01 00 alternativt: bygg@angstuganskoloni.se

 

Föreningslokalen

Medlemmar kan boka föreningslokalen både för privat användning och vid aktiviteter inom föreningen. Bokningslistan finns i wc/duschutrymmet i föreningshuset.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allmän info om koloniföreningen:

  • Området har runt 200 kolonilotter.
  • Föreningshus finns centralt i området med samlingssal, pentry, expedition,  hygienutrymmen och verkstad.
  • Det finns kommunalt dricksvatten i ett flertal kranar på området.
  • Sjövattenkranar för bevattning av odlingar finns på i princip varje lott.
  • Vattnet stängs av när risk för frostskador inte finns längre.
  • Vattentoaletter finns på fyra ställen på området.
  • Kompostering sköts på egen tomt.
  • Soptunnor för hushållssopor finns vid parkeringsplatsen vid Tjuvholmsvägen.

 

 

 

Ordningsregler PDF

 

Nybyggnation - att tänka på

 

Byggansökan

 

Bestämmelser, bygg mm

 

--------------------------------------------------

Vattenrapporter Bevattningsvatten

 

Bilaga 1 - Prov bakterier mm

 

Bilaga 2 - Saltprov tappkran

 

Bilaga 3 - Prov Pb, As, tappkran

 

Bilaga 4 - Analys kommunalt vatten

 

Bilaga 4.2 - Analys 2 -"-

 

Bilaga 5 - Hygien/bevattningsvatten

 

Bilaga 6 - Bevattning grönsaksodling

 

Nytt vattenprov 20180618 - PDF

Provet visar betydligt lägre salthalt och kan användas för bevattning. Dock finns det växter som är känsliga för saltet.

Kommunens vägledning för tolkning av analysen finns bifogat i PDF´en.