Regler

All byggnation som kräver tillstånd skall ansökas och godkännas innan bygget får påbörjas. Kontakta byggansvarig Carina Stålberg,

 

Lott 15/171A

070-520 04 71

bygg@angstuganskoloni.se