Regler

All byggnation som kräver tillstånd skall ansökas och godkännas innan bygget får  påbörjas. Kontakta byggansvarig Carina Stålberg,


Lott 15/171A

070-520 04 71

bygg@angstuganskoloni.se