Styrelse

Koloniträdgårdarna Ängstugan, styrelse 2019-20

Ordförande

Bengt Florin

Lott 19/ 211

070-625 01 00

ordf@angstuganskoloni.se

Medlemsfrågor och övrigt

Kassör

Ulrica Gustafsson

Lott 388

kassor@angstuganskoloni.se

Ekonomi och bokföring

Sekreterare

Monika Fredriksson

Lott 305


sekr@angstuganskoloni.se


Byggansvarig

Bengt Florin

Lott 19/211

070-625 01 00

ordf@angstuganskoloni.se

Bygglov, nycklar

Information

Ann Cavrell Nyström

Lott 369

070-735 19 70

webbmaster@angstuganskoloni.se

Webbmaster, Medlemsregister

Suppleant

Monica Jansson

Lott 244/254


Valberedning

Lena Forsberg

Lott 323
Valberedning

Peter Karlsson

Lott 333

                                   Sidan uppdaterad 20191022