Styrelse

Koloniträdgårdarna Ängstugan, styrelse 2018

Ordförande

Bengt Florin

Lott19/ 211

070-625 01 00

ordf@angstuganskoloni.se

Medlemsfrågor och övrigt

Kassör

Bo Bengtsson

Lott 20

070-575 65 00

kassor@angstuganskoloni.se

Ekonomi och bokföring

Sekreterare

Monika Fredriksson

Lott 305

 

sekr@angstuganskoloni.se

 

Byggansvarig

Carina Ståhlberg

Lott 15/171A

070-520 04 71

bygg@angstuganskoloni.se

Bygglov etc

Information

Ann Cavrell Nyström

Lott 369

 

webbmaster@angstuganskoloni.se

Webbmaster

Medlemsfrågor

Vakant

 

 

medlem@angstuganskoloni.se

Medlemsregister, Kontrakt

Nyckelskåp

Suppleant

Monica Jansson

Lott 244/254

 

 

 

Suppleant

Thomas Leray

Lott 395

 

 

 

Valberedning

Kjell Johansson

Lott 245/21

070-313 35 33

jkbil@hotmail.com

 

Valberedning

Björn Gustavsson

Lott 361

070-924 03 89

bjornerikax@hotmail.com

 

 

Bo Bengtsson har avslutat sitt uppdrag som projektledare för arbetsgrupperna. Sidan uppdaterad 20190105