Styrelse

Koloniträdgårdarna Ängstugan, styrelse 2018

Ordförande

Bengt Florin

Lott19/ 211

070-625 01 00

ordf@angstuganskoloni.se

Medlemsfrågor och övrigt

Kassör

AnnaMaria Estensson

Lott 42

073-934 41 43

kassor@angstuganskoloni.se

Ekonomi och bokföring

Sekreterare

Monika Fredriksson

Lott 305


sekr@angstuganskoloni.se


Byggansvarig

Carina Ståhlberg

Lott 15/171A

070-520 04 71

bygg@angstuganskoloni.se

Bygglov, nycklar

Information

Ann Cavrell Nyström

Lott 369


webbmaster@angstuganskoloni.se

Webbmaster, MedlemsregisterSuppleant

Monica Jansson

Lott 244/254
Suppleant

Malin Marcko

Lott 366
Valberedning

Lena Forsberg

Lott 323
Valberedning

Peter Karlsson

Lott 333

                                   Sidan uppdaterad 20190415