Länkar

Länkar


Som medlem i Ängstugans Koloniföreningen har du rabatt hos nedanstående företag:

Växt- och Trädgårdsbutiken, www.vaxtochtradgard.com/

Oscarsbergs Trädgård, www.oscarsbergstradgard.se


Tips, råd, frö och växter

Bekämpning av skadedjur  www.skadedjurbekämpning.se

Odla nu, www.odla.nu

Jennys frön och sånt, http://www.fron-och-sant.se/

Köksträdgården http://tyras-potager.blogspot.se/

FOR Fritidsodlingens Riksorganisation  http://www.for.se/invasiva-frammande-arter/

Koloniträdgårdsförbundet, www.kolonitradgardsforbundet.se

Koloniliv (forum mm för kolonister) http://www.koloniliv.se/

Riksförbundet Svensk Trädgård, www.tradgard.org