Länkar

Länkar


Som medlem i Ängstugans Koloniföreningen har du rabatt hos nedanstående företag:

Växt och Trädgård AB

www.vaxtochtradgard.com

10% på växter och 5% på övriga varor

Gäller ej på prisnedsatta varor eller kampanjer.

Gäller ej på Felco sortimentet.


Oscarsbergs Trädgård

www.oscarsbergstradgard.se

10% på allt utom beställningsvaror.

Övrigt

Bekämpning av skadedjur  www.skadedjurbekämpning.se

FOR Fritidsodlingens Riksorganisation  http://www.for.se/invasiva-frammande-arter/

Koloniträdgårdsförbundet, www.kolonitradgardsforbundet.se

Riksförbundet Svensk Trädgård, www.tradgard.org