Kontakt

Kontakt


Expeditionen i föreningshuset är öppen onsdagar kl 18-19 from 8 juni


Frågor hänvisas i första hand till vår info-adress, se nedan.

Arrendekontrakt handhas av byggansvarig Carina Ståhlberg,

070-520 04 71 eller Bengt Florin  070-625 01 00 alternativt: bygg@angstuganskoloni.se


Adress:

Koloniträdgårdarna Ängstugan

611 63 Nyköping


Bankgiro:  5458-2663

Swish:  1236135719


E-post:

info@angstuganskoloni.se