Kontakt

Kontakt

Expeditionen i föreningshuset är öppen under sommarsäsongen.

Frågor hänvisas i första hand till vår info-adress, se nedan.

Arrendekontrakt handhas av byggansvarig Carina Ståhlberg,

070-520 04 71 eller Bengt Florin 070-625 01 00 alternativt: bygg@angstuganskoloni.se

 

Adress:

Koloniträdgårdarna Ängstugan

611 63 Nyköping

 

Bankgiro: 5458-2663

Swish: 1236135719

 

E-post:

info@angstuganskoloni.se